Here Today, Gone Tomorrow

Wong Fong Yang

 | 
Scripture: Ecc 1:1-11