Enjoy life!

Wong Fong Yang

 | 
Scripture: Ecc. 9:1-12